Máy may một kim điện tử, motor liền trục, cắt chỉ tự động, nâng hạ chân vịt tự động, cơ cấu đẩy đồng bộ, cắt chỉ tự động, ổ lớn, ổ ngữa – dùng cho hàng trung bình và dày KM-5710BL-7K