Máy may 1 kim, motor liền trục, cắt chỉ tự động, nâng chân vịt tự động, dùng cho hàng trung bình, dày KM-2522B