Máy may ống 1 kim cơ , ổ lớn , ổ ngửa, dùng để ráp hàng dày KM-390BL