Máy may 1 kim chân vịt bước điện tử, motor liền trục, cắt chỉ tự động, nâng chân vịt tự động, dùng cho hàng dày KM-3420BL-7K