Máy may một kim, cơ cấu đẩy đồng bộ, cắt chỉ tự động, ổ lớn, ổ ngữa – dùng cho hàng mỏng, trung bình KM-5710BL-7