Máy may 1 kim, chân vịt bước, đòn dài, cắt chỉ tự động, ổ lớn dùng cho hàng dày KM-1640BL-7