Máy may một kim cơ, motor liền trục cơ cấu đẩy đồng bộ, cắt chỉ tự động, ổ lớn, ổ ngữa – dùng cho hàng trung bình và dày KM-5710B