Máy may 1 kim, chân vịt bước, motor điện tử, ổ lớn, đòn dài, cắt chỉ tự động, dùng cho hàng dày KM-640BL-7