Máy may 1 kim chân vịt bước, motor liền trục, cắt chỉ tự động, ổ lớn, dùng cho hàng dày KM-3420BL-7