Máy may 1 kim, chân vịt bước, motor cơ, ổ lớn, đòn dài, dùng cho hàng dày KM-640BL