Máy 1 kim trụ đứng điện tử, motor liền trục, nâng chân vịt tự động, chân vịt bánh xe, dùng cho may Giày KM-958-7D